Kinderopvangtoeslag berekenen, hoe werkt dat?

kinderopvangtoeslag berekenen

Kinderopvang-toeslag-berekenenDe hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van onderstaande factoren:

1. De hoogte van uw inkomen. Dit wordt getoetst door het uitvoeren van een inkomenstoetsing van u en uw mogelijke toeslagpartner.
2. Het aantal van uw kinderen dat naar kinderopvang gaat.
3. Het type opvang waar u kind en of kinderen heen gaan.

Regeling van maximaal 230 uur opvang per maand:

Ook is er een maximum qua uren per maand gesteld voor de opvang. De limiet ligt op 230 uur per maand. Deze 230 uur per maand hebben betrekking op alle opvanginstellingen waar uw zoon en of dochter naar toegaat. Dus wanneer uw kind naar zowel kinderopvang gaat als een gastouder, dan kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Echter mocht er sprake zijn van meerdere opvanginstellingen dan worden eerst de uren van het kinderopvangcentrum vergoed en vervolgens die van een gastouder totdat u aan het maximum van 230 uur komt.

Berekening van het aantal uren kinderopvang per maand waar u recht op heeft:

Het maandelijkse aantal kinderopvanguren is per situatie verschillend. Deze worden berekend op het aantal uren dat u en uw mogelijke toeslagpartner werkt of een traject richting werk, opleiding of inburgeringcursus volgt.

De berekening voor het maximale aantal uren per maand waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag heeft maakt u door de gewerkte uren op jaar basis met 140% te vermenigvuldigen.

De gewerkte uren op jaar basis zijn de uren die u betaald krijgt. Werkt u minder door ziekte, bijscholing, vakantie, een WW-uitkering, onbetaald verlof of ander verlof als zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof? Dan kunt gewoon uitgaan van het aantal uren van uw arbeidsovereenkomst.

Uitzonderlijke gevallen berekening gewerkte uren:

U bent ondernemer:
De gewerkte uren voor een ondernemer zijn het aantal gewerkte uren die u op jaarbasis spendeert aan uw organisatie. U kunt hiervoor tijd die u voor uw administratie nodig heeft, reistijd naar klanten, ziekte, het volgen van cursussen en bijvoorbeeld het maken van offertes gebruiken als opgeven. Reistijd voor woon- werkverkeer mag niet worden berekend.

* Let op: U moet de door u doorgeven uren wel aannemelijk kunnen maken met bijvoorbeeld een urenoverzicht.

Wisselende uren:
Bent u ZZP-er of heeft u een 0 uren contract? Neem dan het gemiddelde van het aantal uren dat u per jaar werkt.

Onvoorziene verandering in uw inkomenssituatie:
Stopt u met werken? Gaat u met pensioen, of bent u zonder baan komende te zitten of stopt u met uw eigen bedrijf? En veranderd hierdoor uw inkomen? Geef dan het nieuwe inkomen binnen 4 weken door aan de belastingdienst. Mogelijke bovenstaande veranderingen in de situatie van uw toeslagpartner dienen ook te worden doorgegeven binnen 4 weken.

Maximumtarief voor kinderopvang:

Er is een maximumtarief vastgesteld voor wat de kinderopvang per uur mag kosten.
Het maximumuurtarief voor kinderopvang hangt af van het soort opvang. Voor de dagopvang zoals wij van kinderopvang Spelendwijs Veenendaal aanbieden is er een limiet van € 6.89 vastgesteld.

De kosten voor onze dagopvang zijn € 6.50 en wat automatisch betekent dat u voor het volledige uurtarief volledig in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Wanneer u meer kinderen heeft die naar de opvang gaan:

Wanneer deze situatie voor u van toepassing is krijgt u de laagste vergoeding voor het kind met de meeste opvanguren. De leeftijd van dit kind doet er niet toe. Dit kind wordt in de communicatie kind 1 genoemd. Mocht er geen verschil zitten in het aantal uren kinderopvang tussen uw kinderen, dan wordt het kind met de hoogste kosten automatisch kind 1. Zijn zowel de kosten voor opvang als de opvanguren gelijk, dan bepaalt de belastingdienst wie het eerste kind wordt.

Kinderopvang-in-Veenendaal-Wat te doen bij vragen..

Heeft u tot slot vragen over het kinderopvangtoeslag berekenen of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar 0318-507022 of mailen via ons contactformulier.

U kunt ons natuurlijk ook volgen via onze Facebookpagina.

Plaats een reactie