Kinderopvang Veenendaal vacatures

Vacatures voor Kinderopvang functies in Veenendaal

Wil jij werken in de kinderopvang? Dan is het interessant om deze pagina in de gaten te houden. Zo plaatsen wij hier met regelmaat onze vacatures. Wij zijn geregeld op zoek naar ervaren, enthousiaste en vakbekwame pedagogisch medewerksters die net zoals wij geloven in een kindgerichte benadering en die zich verantwoordelijk voelen voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Wil jij weten of jij binnen ons team? Lees hier ons visie op kinderopvang en ontdek het!

Spelendwijs is een groeiende en dynamische kinderopvangorganisatie in Veenendaal. Wij hebben Sinds onze start in februari 2016  hebben wij al een behoorlijke aantal kinderen mogen verwelkomen op onze peuteropvang.  Uiteraard zijn wij hier enorm blij mee en vinden wij het vertrouwen dat wij krijgen van zowel de ouders als de GGD Veenendaal erg fijn.

Bij deze toename en groei hoort ook een verantwoordelijkheid. Daar zijn ons zeer zeker van bewust. Wij kiezen er daarom ook voor om uitsluitend met pedagogisch medewerksters te werken die de ervaring, de kennis en de  vaardigheden hebben om onze “peuters” te helpen zich te kunnen ontwikkelen.

Een kindgerichtprogramma
Wij bieden onze begeleidsters een kindgericht programma aan waarmee zij in staat worden gesteld om ieder kind een leuk en leerzaam programma van spelletjes en activiteiten aan te bieden waardoor het kind zich verder kan ontplooien.  Een programma op maat, want in onze overtuiging is kind door haar/zijn achtergrond, aanleg, interesses en karakter uniek.

Een veilige en inspirerende omgeving
Een veilige omgeving vormt de basis voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Overigens geldt dit voor ieder mens. Van onze begeleidsters verlangen wij dat zij een veilige omgeving creëren. Daarnaast hebben onze begeleidsters een signalerende de taak ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid binnen onze organisatie.

Gesprekspartner zijn voor ouder(s) / verzorger(s) en overige betrokken partijen
Eén van de pijlers in onze visie is dat wij het belangrijk vinden om ouders het zo eenvoudig mogelijk te maken om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen van hun kind.

Als begeleidster van Spelendwijs Veenendaal dien je dan ook een goede gesprekspartner te zijn voor de ouder(s) van het kind.  Zo dien je met regelmaat en op de juiste wijze ouder(s) bij te kunnen praten over de ontwikkelingen en vordering die hun kind maakt.

Samen met je collega’s het juiste een pedagogische klimaat creëren
Als pedagogisch medewerkster van Spelendwijs ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling. Dit doe je niet alleen. Wij vragen van onze begeleidsters om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van een veilige omgeving en een kwalitatief hoogstaande kinderopvang.  Belangrijk is dat je in staat bent om nauw samen te werken met de rest van het team.

In goed overleg met je team bieden jullie de kinderen leuke, leerzame en themagerichte spelletjes en activiteiten aan. Het gaat hierbij om een afwisselend en uitdagend programma dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind.

Informatiedagen, cursussen, bijscholen en leren

Om als pedagogisch medewerker je kennis en kunde op pijl te kunnen houden en om je verder te kunnen ontwikkelen op jouw vakgebied, bieden wij onze medewerksters met regelmaat de mogelijkheid om deel te nemen aan kennisbijeenkomsten en cursussen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bijscholing en om werk en leren te combineren.

Onze vacature(s)

Hier onder vind je onze huidige vacature(s). Meer weten? Klik dan op de link

Stage en open sollicitatie

Zoek je een stageplaats of wil je een open sollicitatie versturen? Klik dan op onderstaande link en lees verder…