Ons pedagogisch beleidsplan kinderopvang aanvragen

Pedagogisch plan voor peuteropvang

Kinderopvang “Spelendwijs Veenendaal” (SWV) wil meer zijn dan een plaats waar ouders hun kinderen kunnen toevertrouwen aan de zorg van
onze betrokken medewerk(st)ers. We willen onze kinderen aandacht op maat bieden en ze helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat de kinderen zich veilig en geborgen bij ons voelen.

Om deze doelstellingen om te zetten in daden hebben we dit Pedagogisch plan geschreven. In dit plan kunt u lezen hoe we met de kinderen omgaan en wat daar de gedachte achter is.

Kernpunten in dit plan zijn :

  •  het kind moet zich veilig en vertrouwd bij ons voelen;
  •  het kind moet plezier bij ons hebben;
  • wij willen het kind spelenderwijs laten leren;
  • het kind heeft onze aandacht waardoor we maatwerk kunnen leveren voor een persoonlijke ontwikkeling;

pedagogisch-beleidsplan-kinderopvang-Veenendaal

Ons beleidsplan als leidraad

Dit plan vormt de leidraad in ons denken en in ons handelen. We kunnen met dit plan onze medewerksters beoordelen op de wijze waarop
ze invulling aan het plan geven. Naast onze medewerksters kunnen onze invalkrachten, stagiaires en nieuwe medewerksters dit plan gebruiken om op een juiste wijze te acteren in onze organisatie.

Tot slot is plan bedoeld om de buitenwereld te laten zien op welke wijze wij als organisatie invulling geven aan het verwachtingspatroon van de ouders. Meer weten over onze methode?

Ons pedagogisch beleidsplan bekijken

Wilt u het gehele plan inzien, bekijk deze dan hier:

Pedagogisch beleidsplan voor 2024 –  0-2 jaar Spelendwijs Veenendaal
Pedagogisch beleidsplan voor 2024 –  2-4 jaar Spelendwijs Veenendaal