LRK nummer kinderopvang Spelendwijs Veenendaal

LRK nummer KINDEROPVANG SPELENDWIJS VEENENDAAL

Het LRKP register is een database van Nederlandse kinderopvanginstellingen. In dit register staan uitsluitend kinderopvangorganisatie die door GGD zijn goedgekeurd. Deze keuring vindt plaats middels de welbekende GGD inspecties.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Ons LRK nummer (465350562)  heeft u nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Het volledige overzicht vindt u hieronder.

Kerngegevens:

Naam: Kinderopvang Spelendwijs Veenendaal
Vestigingsnummer KvK: 000034704485
Soort voorziening: Kinderdagverblijf
Aantal kindplaatsen: 10
Voorschoolse educatie: Nee
Huidige status: Geregistreerd
Periode geregistreerd: 10 maart 2016 t/m (onbepaald)
Registratienummer Landelijk Register: 465350562

Opvangadres: ( Locatie)

Adres: Dr. Colijnstraat 70
Postcode: 3904 ET
Plaats: Veenendaal

Correspondentieadres:

Adres: Dr. Colijnstraat 70
Postcode: 3904 ET
Plaats: Veenendaal

Contactgegevens:

Contactpersoon: J. de Kleuver
E-mail: info@spelendwijsveenendaal.nl
Telefoon: 0318507022
Website: www.spelendwijsveenendaal.nl

Houder/eigenaar van “Spelenwijs Veenendaal”
Houder: Mevrouw A.E. de Kleuver
Houder vanaf: 19 september 2022
Geschillencommissie: Lid sinds 21 juli 2016 ( zie: Geschillencommissie Kinderopvang en
Peuterspeelzalen )