Bekijk hieronder het veiligheid-en gezondheidsbeleid van Spelendwijs

Ons veiligheids-en gezondheidsbeleid

Het veiligheids-en gezondheidsbeleid van Kinderopvang Spelendwijs Veenendaal (SWV) heeft als doel om kinderen, medewerkers en ouders een gezonde en veilige speel-en leefomgeving te bieden. Een omgeving waarbij mogelijke risico’s beperkt of voorkomen worden.

De mogelijke risico’s worden in dit beleid benoemt met daaropvolgend de maatregelen die SWV neemt om incidenten te beperken of te voorkomen. Daarnaast staat opgenomen hoe binnen SWV wordt gehandeld mist een ongeval of ongewenste situatie zich voordoet.

Evaluatie van ons veiligheids- en gezondheidsbeleid

Het veiligheids-en gezondheidsbeleid en de evaluatie hiervan is een vast onderdeel op de agenda bij teamvergaderingen. Door nieuwe inzichten en ervaringen op de werkvloer zal dit beleidsplan in ontwikkeling blijven en continue geactualiseerd worden. Het veiligheids-en gezondheidsbeleid is voor medewerkers altijd beschikbaar op de groep. Daarnaast is het actuele beleid te vinden voor ouders op de website.

Coördinator Veiligheid en Gezondheid

De coördinator Veiligheid en Gezondheid draagt zorg aan het continue actualiseren van het beleid en daarbij de implementatie hiervan en een jaarlijkse evaluatie. Het beleid wordt in ieder geval jaarlijks en bij bijzonderheden zoals een verbouwing, verandering van de inrichting of na een incident geëvalueerd en zo nodig aangepast. De coördinator Veiligheid en Gezondheid bij Spelendwijs Veenendaal is Ilona de Kleuver.

Coördinator Veiligheid en Gezondheid Ilona de Kleuver.

Ons veiligheids-en gezondheidsbeleidsplan inzien

Meer weten over ons beleid ten aanzien van de veiligheid en gezondheid? Vraag dan ons met grote zorg samengestelde plan aan.

Wilt u het gehele plan inzien, vul dan onderstaand contactformulier in en wij sturen u ons beleidsplan kinderopvang zo spoedig mogelijk toe.