VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024

VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024 update Op 7 november 2023 heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om het
maximum toeslagtarief voor kinderopvang voor 2024 extra te verhogen. Deze voorgenomen wijziging is verwerkt in deze VNG adviestabel 2024.
De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024 kunt u gebruiken om voor de
gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

VNG 2024

Ouderbijdrage algemeen


De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze adviestabel gewerkt worden voor peuteropvang met verschillend openingstijden. Als standaarduurtarief is het maximum-uurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang 2024 gebruikt. Dat bedraagt in 2024 € 10,25.