De huisregels die wij op onze peuterspeelzaal hanteren

Huisregels van kinderopvang Spelendwijs Veenendaal

Naast de regels kinderopvang die vanuit de overheid worden gesteld werken wij o.a.
met onderstaande huisregels. Deze huisregels zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg
en dragen bij aan een zo veilig en hygiënisch mogelijke omgeving.

Inschrijven

U kunt uw kind telefonisch of via het online inschijfformulier aanmelden voor onzekinderopvang. Heeft u wijzigingen en wilt u deze doorgeven? Dan kunt u ons bellen op  0318 507022. U kunt ook mailen naar info@spelendwijsveenendaal.nl.

Ons breng-en ophaalbeleid

Komt u met de auto? Parkeer deze dan op één van de aanwezige parkeerplaatsen. Haalt u uw zoontje of dochtertje op met de fiets? Zet u fiets dan zo neer dat deze geen obstakel vormt voor het betreden van het terrein.

Komt u binnen of verlaat u onze peuterspeelzaal? Sluit dan altijd de deuren en het hek aan de straatkant. Komt er iemand anders dan gebruikelijk uw kind ophalen? Meld dit van te voren aan de juf.

Ophaal procedure

Uw kind wacht altijd in het lokaal totdat u of uw partner hem of haar ophaalt. Wanneer u uw kind heeft opgehaald dient u dit aan de begeleidster voor het verlaten van de peuterspeelzaal te melden zodat zij dit kan registreren.

De garderobe

Bij binnenkomst worden de jassen en tassen opgehangen aan de kapstokken. Meegebrachte bekers en luiers legt u in de bakken. Deze bevinden zich in de hal. Heeft u andere spullen meegenomen? Dan legt u deze tegen de wand en zorgt u er voor dat deze geen blokkade vormen.

Regels In het lokaal

Om orde, overzicht en een veilige ruimte te kunnen waarborgen zijn onderstaand regels
opgesteld.

 • Niet rennen in de ruimte.
 • Klimmen op banken, tafels en of kasten is niet toegestaan.
 • Niet staan op de tafels, stoelen en bankjes.
 • Niet gooien met speelgoed e.d.
 • Altijd het speelgoed opruimen in de daarvoor bestemde bakken.
 • Het gebruik van knutselspullen gebeurt alleen onder toeziend oog van de begeleidster en na het beëindigen van het knutselen worden de spullen direct door de  begeleidster opgeruimd op een veilige plek

Regels bij het verschonen

Voor het verschonen dienen onderstaande regels te worden nageleefd:

 • Klimmen op het trappen van de commode is zonder toezicht niet toegestaan.
 • Het kind wordt nooit alleen op de commode achtergelaten.
 • De commode en het kussen wordt direct na het gebruik schoongemaakt.
 • De gebruikte luiers en reinigingsdoekjes worden direct na het verschonen in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
 • De handen worden altijd na het gebruik van het toilet gewassen bij de wastafel die zich bevindt in de toiletruimte zelf.
 • In de ruimte word er niet gerend.

Regels voor de keuken

Onderstaande regels hanteren wij in de keuken:

 • Kinderen komen nooit alleen in de keuken.
 • In de keuken wordt er niet geklommen en gerend.
 • De deur naar de keuken is dicht.
 • Schoonmaakmiddelen en keukengerei worden op een voor kinderen niet toegankelijke plek opgeborgen.

Regels voor het speelplein

Op het speelplein worden onderstaande regels in acht genomen:

 • De kinderen zijn altijd onder toezicht van de begeleidsters wanneer zij zich op het speelplein bevinden.
 • Het hek en de schuurdeuren zijn altijd op slot wanneer er zich kinderen op het speelplein bevinden.
 • Het hek en de deuren worden alleen open gemaakt wanneer er zich geen kinderen direct in de buurt bevinden ( minimaal 1 meter afstand)
 • Wanneer kinderen door het hek gaan wordt deze vastgehouden door de begeleidster of toezichthouder.
 • Wanneer een begeleidster een kind meeneemt buiten het speelplein dan is deze verantwoordelijk voor het weer terugbrengen op het afgesloten speelplein.
 • Het verlaten van de afgesloten buitenspeelplaats gebeurt alleen met goedkeuring van de begeleidster.
 • Speelgoed wordt door de leidster uit de berging gehaald. Kinderen hebben geen toegang tot de berging.
 • Het plein wordt wekelijks geveegd om uitglijden te voorkomen.
 • Het zand blijft in de zandbak en er mag niet mee worden gegooid.
 • De bezems en scheppen blijven laag en op de grond.
 • Klimmen in de hekken is niet toegestaan.
 • De leidster is verantwoordelijke voor bescherming van de kinderen tegen weersomstandigheden. Bij een felle zon dient het kind voldoende te worden ingesmeerd. Bij lagere temperaturen mogen kinderen alleen naar buiten wanneer zij warm zijn aangekleed.