Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Recht-op-kinderopvang-toeslagRecht op kinderopvangtoeslag

Ouders en verzorgers van kinderen die naar de peuterspeelzaal van onze kinderopvang Spelendwijs in Veenendaal komen hebben vaak recht op kinderopvangtoeslag.

Om aanspraak te kunnen maken op deze kinderopvangtoeslag  dienen u en uw eventuele toeslagpartner te voldoen aan een aantal criteria die zijn vastgesteld vanuit de overheid.

De voorwaarden waaraan voldaan moeten worden vindt u hieronder terug. Daarnaast vindt u verder op deze pagina een toelichting op een aantal afwijkende situaties.

U werkt of volgt een traject richting werk, een opleiding of inburgeringcursus te volgen.

  1. U heeft een contract met een kindercentrum of gastouderbureau afgesloten voor de opvang van uw kind.
  2. De kosten voor de kinderopvang worden door u betaald.
  3. U heeft de Nederlandse nationaliteit of bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
  4. U ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  5. Uw kind wordt opgevangen door een geregistreerde kinderopvang.
  6. U en uw kind staan op hetzelfde woonadres ingeschreven.
  7. Uw kind volgt nog geen voortgezet onderwijs.
  8. Kinderopvangtoeslag in het geval van afwijkende situaties:

Co-ouder(s):

Ook voor beide co-ouders is het mogelijk om toeslag voor kinderopvang aan te vragen

Kinderopvang nodig vanwege sociale of medische redenen:

Heeft u geen recht op toeslag omdat u niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoet? Dan kunt u bij uw gemeente eventueel een tegemoetkoming in uw kinderopvangkosten aanvragen. Gemeente hebben hier namelijk een speciaal budget voor gereserveerd. Doe in dit geval navraag bij uw gemeente.

Mijn toeslagpartner is een familielid:

Wanneer u werkt of een traject richting werk, een opleiding of een inburgeringscursus volgt kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Deze voorwaarde geldt voor u en uw toeslagpartner.

Heeft u een toeslagpartner omdat één van u een inwonend kind heeft die jonger is dan 18 jaar en voldoet uw toeslagpartner niet meer aan de voorwaarde? Dan heeft in onderstaande gevallen toch recht op een kinderopvangtoeslag:

* Uw toeslagpartner is uw ouder of grootouder.
* Uw toeslagpartner is uw zoon of dochter van 27 jaar of ouder.
* U heeft u uw broer of zus als toeslagpartner.
* U heeft een grootouder, ouder, meerderjarig kind of meerderjarig kleinkind, broer of zus van uw overleden of ex-echtgenoot als toeslagpartner.

* Let wel op: Uw toeslagpartner dien wel aan de overige voorwaarden te voldoen om in aanmerking voor kinderopvangtoeslag te komen. Ook wordt het toetsingsinkomen van uw toeslagpartner meegenomen in de berekening van de uiteindelijk toeslag.

In het geval van een adoptie- en of pleegkind:
Wanneer u een adoptie- en of pleegkind heeft dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer u aan de juiste voorwaarden voldoet.

Jonger dan 18 jaar:
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan heeft u wanneer u aan de voorwaarden voldoet gewoon recht op kinderopvangtoeslag.

Bron: www.belastingdienst.nl

Kinderopvang-in-Veenendaal-Wat te doen bij vragen..
Heeft u tot slot vragen of twijfelt u of u recht op  kinderopvangtoeslag heeft? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar 0318-507022 of mailen via ons contactformulier.