Huisregels kinderopvang Spelendwijs Veenendaal

Huisregels kinderopvang Spelendwijs Veenendaal

Naast de regels kinderopvang die vanuit de overheid worden gesteld werken wij als kinderopvang Spelendwijs Veenendaal o.a. met onderstaande huisregels. Deze huisregels zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg en dragen bij aan een zo veilig en hygiënisch mogelijke omgeving.

Regels bij het inschrijven
U kunt uw kind telefonisch of via het online inschrijfformulier aanmelden voor onze kinderopvang. Heeft u wijzigingen en u wilt deze doorgeven? Ook dan kunt u ons bellen op 0318-507022. U kunt ook mailen naar info@spelendwijsveenendaal.nl.

Ons ophaal en brengbeleid..
Komt u met de auto? Pakeer deze dan op één van de aanwezige parkeerplaatsen. Haalt u uw zoontje of dochtertje op met de fiets? Zet u fiets dan zo neer dat deze geen opstakel vormt voor het betreden van het terrein.

Komt u binnen of verlaat u onze peuterspeelzaal? Sluit dan altijd de deuren en het hek aan de straatkant.

Komt er iemand anders dan gebruikelijk uw kind ophalen? Meld dit van te voren aan de begeleidster van uw kind.

Ophaal procedure..
Uw kind wacht altijd in het lokaal totdat u of uw partner hem of haar ophaalt.
Wanneer u uw kind heeft opgehaald dient u dit aan de begeleidster voor het verlaten van de peuterspeelzaal te vermelden zodat zij dit kan registreren.

De garderobe
Bij binnenkomst worden de jassen en tassen opgehangen aan de kapstokken. Meegebrachte bekers en luiers legt u in de bakken. Deze bevinden zich bij de deur. Heeft u andere spullen mee genomen? Dan legt u deze tegen de wand en zorgt u ervoor dat deze geen blokkade vormen.

In de peuterspeelzaal
Om orde, overzicht en een veilige ruimte te kunnen waarborgen zijn onderstaand regels opgesteld.

 • Niet rennen in de ruimte. In de ruimte niet rennen.
 • Klimmen op banken, tafels en of kasten is niet toegestaan.
 • Niet staan op de tafels, stoelen en bankjes.
 • Niet gooien met eten, speelgoed e.d.
 • Altijd het speelgoed opruimen in de daarvoor bestemde bakken.
 • Het gebruik van knutselspullen gebeurt alleen onder toeziend oog van de begeleidster en na het beëindigen van het knutselen worden de spullen direct door de begeleidster(s)/ vrijwilligster/stagiaires opgeruimd op een veilige plek.

Verschonen
Voor het verschonen dienen onderstaande regels te worden nageleefd

 • Klimmen op het trappen van de commode is zonder toezicht niet toegestaan.
 • Het kind wordt nooit alleen op de commode achtergelaten.
 • De commode en het kussen wordt direct na het gebruik schoongemaakt.
 • De gebruikte luiers en reinigingsdoekjes worden direct na het verschone in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
 • De handen worden altijd na het gebruik van het toilet gewassen bij de wastafel die zich bevindt in de toiletruimte zelf.
 • In de ruimte word er niet gerend.

Keuken
Onderstaande regels hanteren wij in de keuken.

 • Kinderen komen nooit allen in de keuken.
 • In de keuken wordt er niet geklommen en gerend.
 • De deur naar de keuken is dicht.
 • Schoonmaakmiddelen en keukengerei worden op een voor kinderen niet toegankelijke plek opgeborgen.

Het speelplein

 • Op het speelplein worden onderstaande regels in acht genomen.
 • De kinderen zijn altijd onder toezicht van de begeleidsters wanneer zij zich op het speelplein bevinden.
 • Het hek en de schuurdeuren zijn altijd op slot wanneer er zich kinderen op het speelplein bevinden.
 • Het hek en de deuren worden alleen opgemaakt wanneer er zich geen kinderen direct in de buurt bevinden ( minimaal 1 meter afstand)
 • Wanneer kinderen door het hek gaan wordt deze vastgehouden door de begeleidster of toezichthouder.
 • Wanneer een begeleidster een kind meeneemt buiten het speelplein dan is deze verantwoordelijk voor het weer terugbrengen op het afgesloten speelplein.
 • Het verlaten van de afgesloten buitenspeelplaats gebeurt alleen onder goedkeuring van de begeleidster.
 • Speelgoed wordt door de leidster uit de berging gehaald. Kinderen hebben geen toegang tot de berging.
 • Het plein wordt wekelijks geveegd om uitglijden te voorkomen.
 • Het zand blijft in de zandbak en er mag niet mee worden gegooid.
 • De bezems en scheppen blijven laag en op de grond.
 • Klimmen in de hekken is niet toegestaan.
 • De leidster is verantwoordelijke voor een bescherming van de kinderen tegen weersomstandigheden. Bij een felle zon dient het kind voldoende te worden ingesmeerd. Bij lagere temperaturen mogen kinderen alleen naar buiten wanneer zij warm zijn aangekleed.

Kinderopvang-in-Veenendaal-Wat te doen bij vragen..

Heeft u vragen over? Of wilt u ons beter leren kennen? Neem dan contact met ons op.  U kunt mailen via ons contactformulier of bellen naar 0318-507022.

Plaats een reactie