Betekenis van de beroepscode kinderopvang

De beroepscode kinderopvang

De medewerk(st)ers en kinderbegeleidsters van kinderopvang Spelendwijs uit Veenendaal zijn betrokken en professioneel en voelen zich verantwoordelijk voor de rol die zij spelen in de opvang en begeleiding van kinderen.

De beroepscode is een perfect middel om een optimale en kwalitatief hoogstaande kinderopvang in Veenendaal aan te bieden. Door te werken met de beroepscode kinderopvang is er duidelijkheid over wat er wordt verstaan onder professioneel handelen.

Het geeft direct een prima middel waarmee wij de kwaliteit niet alleen veilig stellen maar ook naar een hoger plan kunnen tillen.

Anderzijds is het een middel dat ingezet wordt om ongewenst gedrag van van de medewerksters te voorkomen zodat zij niet de organisatie en het beroep in diskrediet weten te brengen.

Tot slot geeft het mensen in opleiding, denk aan stagiaires een goede indicatie van wat er van hen als toekomstige medewerksters wordt verwacht.

De beroepscode is van toepassing voor..

beroepscode-kinderopvang-2015De algemene beroepscode kinderopvang is opgesteld voor alle medewerk(st)ers die op een professionele wijze betrokken zijn bij kinderopvang en/of werken in een peuterspeelzaal.Dus ook de begeleidsters van onze peuterspeelzaal aan de dr Colijnstraat in Veenendaal.

U kunt er vanuit gaan dat u en uw kind te maken krijgt met goed opgeleide medewerk(st)ers die hun vakbekwaamheid en deskundigheid bewezen hebben. Daarnaast dienen de begeleidsters in opleiding ook te handelen volgens de beroepscode.

n.b. De term kinderopvang is van toepassing op alle vormen van opvang zoals deze onder de Wet kinderopvang worden vermeld. In onze situatie valt onze peuterspeelzaal aan de dr. Colijnstraat hier ook onder.

Kinderopvang-in-Veenendaal-Heeft u tot slot vragen over de betekenis van de beroepscode kinderopvang of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar 0318-507022 of mailen via ons contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook volgen via onze Facebookpagina.

Plaats een reactie