Spelendwijs Veenendaal maakt onderdeel uit van het Platform Kinderopvang

Verschillende kinderopvangorganisaties in Veenendaal waaronder Spelendwijs hebben zich verenigd in een platform. Dit platform heeft als belangrijkste doel het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen.

Inzet van thema’s

De inzet van diverse thema’s die gericht zijn op taalontwikkeling gaan kinderen straks de nodige ondersteuning bieden in hun ontwikkeling.

Aanleiding voor de oprichting Platform kinderopvang Veenendaal

De gemeente Veenendaal gaat samen met schoolbesturen en andere betrokken jeugdinstellingen meer vormgeven aan het lokale jeugd- en onderwijsbeleid. Zo worden er overleggen georganiseerd onder de naam LEA (Lokale Educatieve Agenda). Tijdens deze overleggen werd als snel duidelijk dat het wenselijk is om de kinderopvangorganisaties samen met de voor- en naschoolse opvang te bundelen in  een platform.  Dit platform gaat via door de LEA aangedragen thema’s peuters ondersteunen in hun ontwikkeling.

Bron: Veenendaalsekrant.nl

Gerelateerd kinderopvang nieuws

Spelendwijs Veenendaal heeft van de Gemeente subsidie voor peuterwerk ontvangen met als doel ouders die niet voor de kinderopvangtoeslag of een VVE toeslag in aanmerking komen hun kind toch naar de peuteropvang te kunnen brengen.