Nieuwsbrief nummer 2 winter 2017

Wij vinden het belangrijk om de ouders en/of verzorg(st)ers van de peuters van Spelendwijs op de hoogte te houden over de laatste ontwikkelingen, onze plannen en leuke activiteiten. Wij hebben onlangs contact gehad met Sinterklaas en hij heeft ons verzekerd dat hij op zijn verjaardag Spelendwijs rond 11 uur komt bezoeken.

Alle peuters van Spelendwijs (Ook de peuters die normaal, niet op dinsdag aanwezig zijn) zijn ook van harte welkom om op deze dag samen met de Sint zijn verjaardag te vieren. Uiteraard brengt de Sint ook een aantal Pieten mee en wij hebben gehoord dat zij van Sinterklaas een zak moeten meenemen. Wat zou daar nu inzitten?

Je kind opgeven voor het bezoek van de Sint en zijn Pieten
Om de juiste voorbereidingen te kunnen treffen is het voor ons nodig om voor…. te weten welke peuters dit mooie feest met ons komen vieren. Wij willen u daarom vragen uw zoontje of dochtertje op tijd op te geven. U doet dit door een mailtje je sturen naar info@spelendwijsveenendaal.nl of door het aan de juf van uw kindje door te geven.

Inloggen op ons nieuwe ouderportaal en gebruik maken van de Spelendwijs

Achter de schermen zijn wij druk bezig onze administratie te automatiseren en daar speciaal voor de ouders een eigen app aan te koppelen. U kunt dan via deze app foto’s bekijken, uw overeenkomsten inzien uw financieel overzicht up-to date bekijken, maar ook 1 op1 communiceren met de juf dat u bijvoorbeeld iets later komt of dat opa of oma uw kind komt
op halen.

Spelendwijs Veenendaal officieel door de GGD VVE gecertificeerd


Voorschoolse educatie is voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar en vindt plaats voor de basisschool op het kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal. Lees verder…

Een verzoek vanaf onze kant

Gebruik van luierbroekjes:
Wij vragen u vriendelijk om de kinderen tijdens de ochtenden bij Spelendwijs geen luierbroekjes aan te trekken. Het verschonen van luierbroekjes neemt namelijk aanzienlijk meer tijd in beslag. Deze tijd kunnen we dan minder aan de groep besteden.

Tot slot, onze nieuwe rubriek “wist u dat”:

  • Juf Jolanda ons per 1 december gaat verlaten,
  • Er nog subsidie beschikbaar is voor gezinnen met 1 werkende ouder en die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;
  • Er ook nog subsidie is voor kinderen die we kunnen helpen om hun taalvaardigheden te helpen ontwikkelen;
  • Wij speciaal voor de peuters die over een paar maanden naar groep 1 gaan een traject hebben opgezet om hen te helpen deze stap te maken;
  • Dat hier heel enthousiast door zowel de peuters als hun ouders op wordt gereageerd;
  • De GGD en de Gemeente Veenendaal ons hebben gecertificeerd om als VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie.

Plaats een reactie