Covid-19 nieuws van 15 maart 2020

Corona nieuws van 15 maart 2020

Beste ouders,

Zoals u wellicht heeft vernomen is vanaf morgen tot maandag 6 april de kinderopvang gesloten, met uitzondering van zogenaamde cruciale beroepen en mensen die werkzaam zijn in vitale processen. Dit geldt dus ook voor Spelendwijs Veenendaal.

Heeft u 1 van onderstaande beroepen of bent u werkzaam in een vitaal bedrijfsproces, dan is uw kindje morgen welkom.

Onderstaand treft u een opsomming aan.

Bron : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak:

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Specifiek voor COVID-19

Covid-19 nieuws 15 maartSpecifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

-Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

-Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.

– Openbaar vervoer.

– Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

– Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

– Vervoer van afval en vuilnis.

– Kinderopvang.

– Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

– Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

– meldkamerprocessen

– brandweerzorg

– ambulance zorg

– GHOR

–  crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

– Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

– Landelijk transport en distributie elektriciteit

– Regionale distributie

– Gasproductie, landelijk transport en distributie

– Regionale distributie

– Olievoorziening

– Internet en datadiensten

– ICT/Telecom

– Internettoegang en dataverkeer

– Spraakdienst en SMS

– Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS

– Drinkwatervoorziening

– Drinkwater

– Keren en beheren waterkwantiteit

– Vlucht- en vliegtuigafhandeling

– Scheepvaartafwikkeling

– Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen

– Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal

– Toonbankbetalingsverkeer

– Massaal giraal betalingsverkeer

– Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken

– Effectenverkeer

– Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000

– Inzet politie

– Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen

– Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)

– Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers

– Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven

– Inzet defensie

De Rijksoverheid. Voor Nederland