Covid-19 nieuws van 14 maart 2020

Corona nieuws van 14 maart 2020

Beste ouders,

Wij van Spelendwijs Veenendaal zijn, net als u, volop bezig om alle informatie rondom het Coronavirus goed te volgen en maatregelen te nemen waar wij dat nodig achten, c.q. dat van ons gevraagd wordt.

De GGD is de instantie die ons met regelmaat informeert over ontwikkelingen en ons voorziet van richtlijnen die wij consequent opvolgen.

Het is goed om te weten dat de juffen van Spelendwijs gelukkig ervaringen hebben met besmettelijke infecties zoals de rode hond of krentenbaard. Zodra er sprake is van een dergelijke situatie, dan hanteren wij de richtlijnen van ons gezondheidsprotocol.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het coronavirus van een andere orde is dan de gebruikelijke besmettelijke infecties. Intern hebben, naast het opvolgen van het protocol, juffen toegewezen aan groepen kinderen waarbij zij een signaleringsopdracht hebben om op gezette tijden te controleren op de symptomen van de ziekte.

Het lijkt ons goed om u zo te informeren over de huidige gang van zaken bij Spelendwijs.

Covid-19 nieuws 14 maart Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, schroom dan niet deze te stellen aan de juf of een mail te sturen naar info@spelendwijsveenendaal.nl

Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan zullen wij u daarover informeren via een nieuwsbrief of via een bericht op de groepsapp.

Met vriendelijke groet,

De directie en medewerksters van Spelendwijs Veenendaal