Coronavirus COVID-19, protocollen en veel gestelde vragen

Inhoudsopgave

Coronavirus COVID-19, Een overzicht met relevante informatie rondom het virus

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben zijn wij helaas in de 2e coronagolf terecht gekomen. We hebben tot nu toe gelukkig het coronavirus buiten de deur kunnen houden en we doen er alles aan om dat ook zo te houden.

Corona virus Covid-19 & kinderdagverblijven

Via de GGD ontvangen wij met regelmaat informatie en advies over hoe te handelen bij het bestrijden van het Coronavirus. Daarnaast volgen wij het protocol kinderopvang en COVID-19. Belangrijke en relevante informatie delen wij graag met u zodat u ook op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Ook vindt u op deze pagina een overzicht met veel gestelde vragen rondom kinderopvang en het Coronavirus.

Informatie n.a.v Coronamaatregelingen kinderopvang per 16 december 2020

Beste ouders, het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat met ingang van woensdag 16 december tot 19 januari gesloten de kinderopvang gesloten zal zijn. Echter voor uitzonderlijke gevallen is Spelendwijs wel geopend. Wij begrijpen dat dit veel vragen bij u oproept. Daarom hebben wij een aantal zaken voor u op een rij gezet. U kunt deze informatie vinden door op onderstaande link te klikken:

15 december 2020 informatie Corona en kinderopvang

Mocht u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op info@spelendwijsveenendaal.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op!

Laatste update: Aanpassing protocol kinderopvang m.b.t. mondneuskapjes

Er zijn nieuwe regels opgenomen rondom het gebruik van mondneuskapjes binnen een kinderopvangorganisatie. Hieronder leest u de belangrijkste aanpassingen :

 • Ouders en andere bezoekers van de kinderopvang worden met klem verzocht om een neusmondkapje te dragen zodra zij zich binnen het gebouw van de kinderdagverblijf bevinden.
 • Het dragen van neusmondkapjes door pedagogisch medewerksters wordt niet aanbevolen.

Protocol kinderopvang en Coronavirus – COVID-19

Dit protocol is een vertaling van de door het RIVM gegeven richtlijnen t.a.v. kinderopvang. Deze protocollen zijn opgesteld in samenspraak met gerenommeerde organisaties die in de kinderopvangbranche actief zijn. Het gaat hierbij om Brancheorganisaties, BOINK, de vakorganisatie FNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1,5 meter afstand bewaren

Tussen medewerkers van Spelendwijs Veenendaal en ouder(s) wordt 1,5 meter afstand gehouden. Dit geldt ook voor medewerkster(s) onderling.

Brengen en halen van uw kindje

De wegbreng- en ophaalmomenten dienen zo kort mogelijk gehouden te worden. Wij vragen u om uw kindje door één van beide ouders weg te laten brengen en op te laten halen.

Looproute

Wanneer u uw kindje wegbrengt en ophaalt, dan zult u markeringen op de grond zien. Deze markering geeft de looproute aan die u dient te volgen gedurende de breng- en ophaalmomenten. Door de looproute te volgen is het beter mogelijk om de 1,5 meter afstand regel in acht te nemen.

Afscheid nemen van uw kindje

U kunt van uw kindje afscheid nemen bij de deur. Helaas kunt u momenteel niet mee naar binnen. Wel is er voldoende ruimte om nog even te zwaaien door het raam.

Kwaliteitseisen Wet Kinderopvang

In geval van overmachtssituaties gerelateerd aan het coronavirus gevolgen handelen wij volgens de adviezen en richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de GGD en vastgelegd in de “Wet kinderopvang

Nieuwe maatregelen als gevolg van COVID

Zodra er nieuwe maatregelen bekend zijn gemaakt communiceren wij deze met u via onze website, de nieuwsbrief en of op mondelinge wijze.

Wat te doen als uw kind gezondheidsklachten heeft

Door BOinK is er een beslisboom opgesteld. Met dit hulpmiddel kunt u inschatten of u uw kindje wel of juist niet naar de kinderopvang zou moeten brengen. Klik hier voor de meest actuele Beslisboom.

Hoe handelen wij wanneer een kindje gedurende de dag klachten krijgt die passen bij Corona?

Zodra de klachten passen bij de symptomen van Corona gaat het kindje naar huis. Let op dit doen wij niet bij verkoudheidsklachten en/ of verhoging(38 graden). Bij twijfel nemen wij contact met de ouders van het kindje op.

Hygiënemaatregelen die wij hebben genomen

 • Handen schudden doen wij niet.
 • Niezen en hoesten wordt in de elleboog gedaan.
 • Iedereen wast zijn of haar handen regelmatig met water en zeep.
 • We maken zoveel mogelijk gebruik van papieren doekjes.

Dit zijn onze thuisblijfregels

Heeft uw kindje verkoudheidsklachten als een loopneus, niezen en/of pijn in zijn of haar keel of heeft uw kindje hooikoortsklachten dan mag hij of zij gewoon naar het kinderdagverblijf komen tenzij:

 • Uw kindje ook klachten heeft als koorts van meer dan 38 graden Celsius, benauwdheid, structurele en hevige hoestbuien en het verlies van reuk en/of smaak.
 • Uw kindje een huisgeno(o)t(e) heeft met een bevestigde Corona infectie.
 • Er binnen het huishouden van uw kindje iemand is die naast de bij Corona horende klachten ook koorts (+38 graden) of benauwdheid heeft en er nog geen negatieve test uitslag is.

Kindjes kunnen weer terug naar de opvang wanneer:

 • Het kindje 24 uur klachtvrij is en naast verkoudheid geen andere klacht heeft.
 • Als iemand binnen het huishouden negatief getest is.
 • Mocht er iemand binnen het huishouden van het kindje positief getest zijn, dan dient het kindje te wachten totdat de positief geteste persoon uit de direct omgeving van het kindje 24 uur klachten vrij is en daarna 10 extra dagen thuis is verbleven.

Wat gebeurt er als een positieve besmetting onder de medewerksters of kinderopvang van de locatie opgemerkt wordt?

Wij nemen direct contact op met de GGD. Als blijkt dat er drie of meer besmettingen zijn, dan neemt de GGD de regie over en handelt zij volgens de protocollen van een uitbraak.

Ouders en kinderen die zijn verbleven in een gebied met een oranje of rood reisadvies

Keert u terug uit een ander gebied dan Nederland dat gelabeld is met een oranje of rood reisadvies dan adviseren wij u als ouders dringend om 10 dagen in quarantaine te gaan. Uw kindje kan wel naar de kinderopvang gaan.

Het protocol Kinderopvang & COVID-19

Download het hier

Veel gestelde vragen rondom het Coronavirus en kinderopvang

Op basis van welke informatie neemt een kinderopvangorganisatie Corona maatregelen?

Er is sinds afgelopen mei een landelijke protocol in werking gesteld welke is gebaseerd op aanbevelingen van het RIVM. In dit protocol, genaamd ‘kinderopvang en coronavirus staan concrete maatregelen en adviezen die kinderopvangorganisaties dienen te nemen. Het gaat hierbij om maatregelen die de veiligheid en hygiëne niet alleen bevorderen maar ook beter waarborgen.

Wanneer is het beter om mijn kindje thuis te laten?

Er is een handig hulpmiddel ontwikkeld waarmee u zelf eenvoudig vast kunt stellen of u uw kindje beter niet of juist wel naar de kinderopvang kunt brengen. Het gaat om een beslisboom. Beantwoord de vragen op basis van de persoonlijke situatie van uw kindje en bekijk vervolgens wat u het beste kunt doen. Deze Beslisboom kunt u hier onder downloaden.

Beslisboom

Download het hierMogen kinderen met verkoudheidsklachten naar het kinderdagverblijf gaan?

Ja, in principe is dit prima. Echter er zijn een aantal uitzonderingen. Is minimaal één van onderstaande situaties ook van toepassing op uw kindje, dan dient hij of zij thuis te blijven:

– Uw kindje heeft koorts met een verhoging van 38 graden Celsius of meer. Of uw kindje heeft andere specifieke Corona gerelateerde klachten.
– Bij een huisgeno(o)t(e) van uw kindje is Corona vastgesteld.
– Een huisgeno(o)t(e) van uw kindje heeft koorts of benauwdheid en heeft nog geen negatief bevestigde Corona testuitslag ontvangen.

Nadat een kindje (uit voorzorg) thuis is gebleven: wanneer mag hij / zij terugkeren naar het kinderdagverblijf?

Heeft uw kindje 24 uur geen klachten gehad en zijn zij naast verkoudheidsklachten niet ziek, dan kunnen zij weer naar de kinderopvang gaan.

Bestaat de noodopvang nog?

Nee, deze vorm van opvang bestaat niet meer. Per 1 juli 2020 is deze stopgezet.

Wat kunt u doen wanneer uw kindje langdurig hooikoortsklachten of verkoudheid heeft?

Als u als ouder zijnde bovenstaande constateert kunt u uw kindje gewoon naar de kinderopvang brengen. Indien u twijfelt kunt u ervoor kiezen om uw kindje thuis te laten totdat de klachten zijn verdwenen. Ook kunt u kiezen voor een het laten afnemen van een test.

Worden kleine kinderen (leeftijd?) ook getest?

Het kan wel maar meestal worden deze kinderen niet getest.

Krijg ik als ouder(s) mijn eigen bijdrage voor de kinderopvang nog vergoed?

Ouders ontvingen van de overheid een vergoeding ter compensatie van doorbetaalde eigen bijdrage. Deze vergoeding van de overheid is echter stopgezet. Deze compensatieregeling was geldig van 18 maart 2020 t/m 8 juni van dit jaar.

Is uw recht op kinderopvangtoeslag verlopen doordat u uw baan bent verloren?

Uw kinderopvangtoeslag verloopt 3 maanden na het einde van uw werkovereenkomst. Wellicht heeft u langer recht op kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst. U vindt hier uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Eerder gecommuniceerd Corona gerelateerd nieuws