Privacyverklaring van Spelendwijs Veenendaal

Bij kinderopvang Spelendwijs Veenendaal respecteren wij uw privacy. Wij willen u dan ook via deze weg onze privacyverklaring aan uw kenbaar maken.  In onze verklaring leest u hoe wij met uw eventueel door onze ontvangen persoonsgegevens omgaan.

Kinderopvang Spelendwijs Veenendaal  gevestigd aan de Doctor Colijnstraat 70 , 3904 ET in Veenendaal, draagt zorg voor een verwerking van persoonsgegevens zoals wij u voorleggen in deze privacyverklaring.

Overige contactgevens

https://spelendwijsveenendaal.nl
info@spelendwijsveenendaal.nl

Uw aanspreekpunt voor privacyzaken binnen Kinderopvang Spelendwijs Veenendaal is Roy de Kleuver.

De reden en de daar aangekoppelde behorende grondslag van de persoonsgegevens die wij verwerken

Spelendwijs Veenendaal gebruikt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

– Verzenden van onze e-mail cq. nieuwsbrief.
– Contact houden met direct belanghebbende.
– Ontwikkeling registreren en monitoren t.b.v. pedagogische vorderingen.
– Adequaat te kunnen handelen in het geval van calamiteiten.
– Informeren over product-en of dienstwijzigen
– Voor het aanmaken van uw persoonlijke account
– Ouders / verzorgers inzicht en betrokkenheid te kunnen verschaffen.

Contactformulier:

Vult u een contactformulier in vanaf onze website, dan wordt deze automatisch geregistreerd en opgeslagen. De door ons opgeslagen informatie zullen wij niet delen en of verkopen aan een derde partij zonder dat u hier expliciet toestemming voor heeft gegevens.

Reacties:
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media:
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Analytics:
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google en Facebook Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google en Facebook geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseren Google en Facebook voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google en Facebook zullen de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google en Facebook verwerken. Wij hebben Google en Facebook geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google en of Facebook diensten. Google en Facebook zijn Amerikaanse bedrijven. De verzamelde informatie worden op Amerikaanse servers opgeslagen. Google en Facebook conformeren zich aan de EU-US Privacy Shield principes. Wilt je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Om je af te melden voor Google Analytics en Facebook: Google Analytics Opt-out Browser Plugin. Wilt u weten hoe u zich kunt afmelden voor de Facebook analytics? Neem dan contact met ons op.

Social media:
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Mocht je hier toch vragen over hebben, mail dan naar roy@spelendwijsveenendaal.nl t.a.v. Roy de Kleuver.

Welke gegevens verzamelen wij?

– Voor en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Naam van ouder (s) verzorger(s)
– Vestigingsadres opdrachter
– Telefoonnummer opdrachtgever
– Contactgegevens opdrachtgever
– Functietitels
– Bestelgeschiedenis
– Betaalgeschiedenis
– Gegevens ingeval van calimiteiten
– Handtekening
– Ontwikkelingsrapportages.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
– Aanmeld cq inschrijfdata
– IBAN- nummer
– BSN-nummer

Doorgeven van gegevens aan derden

Voor het vervaardigen van uw producten, het leveren van diensten en goederen kan het noodzakkelijk zijn dat wij uw informatie delen met derden. Echter wij zijn er ons volledig van bewust dat zorgvuldigheid hierbij geboden is. Wij verwachten dan ook van de partij waaraan wij uw informatie delen uiterst vertrouwelijk omgaan.

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden niet oneindig door ons opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitende zolang ons dienstverlening te kunnen uitvoeren. Daarnaast willen wij u de nodige service en efficientie bieden van zelf uw gegevens kunnen opvragen, bewerken en verwijderen van uw persoonlijke gegevens middels uw eigen account. Het is aan de eigenaar cq gebruiker(s) met wettelijke toegang tot het account om zorg te dragen voor de vernietiging cq verwijdering van de gevens. Uiteraard op verzoek van de rechtmatige gebruiker van het account, zullen wij de vernietiging wel voor ons rekening nemen.

Als je als “gast” een bestelling plaatst blijven je gegevens op een beveiligde manier bewaard zolang je klant bent. Dit zorgt ervoor dat we ten aanzien van de herroepingsrecht en garantietermijnen onze taken correct kunnen blijven uitvoeren. Facturen horen bij onze boekhouding en daarvoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst. Data die bewaard wordt op papier zit bij ons achter slot en grendel en bij vernietiging wordt dit op een gedegen wijze vernietigd zodat de gegevens niet meer te reconstrueren zijn.

Bij het achterlaten van een reactie
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt.

Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Cookies en de reden van gebruik

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Spelendwijs Veenendaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Zoals het hanteren van wachtwoorden. Persoonsgegevens slaan wij met zorg op onze eigen servers. Daarnaast maakt ……naam organisatie…… gebruik van gecertificeerde SSL verbinden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op. U kunt mailen naar roy@spelendwijsveenendaal.nl t.a.v. Roy de Kleuver

E-mail clients
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail, webmail en Outlook. Deze partijen bieden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast bieden wij Gmail geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer.

Recht op dataportabiliteit, overdracht, inzien, correctie, meenemen en verwijdering.

Wanneer u rechtmatig toegang heeft over verleend krijgt dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kunnen wij voor u doen en wanneer u uw eigen account heeft, dan kunt u veel mutaties zelf bewerkstelligen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door onze organisatie. Dit geldt tevens voor het intrekken van uw eerdere toestemming. Daarbij kunt u een verzoek indienen om de door ons verzamelde gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u benoemde organisatie te sturen.

Wanneer u gebruik maakt van dit recht of wanneer u bezwaar wilt maken, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar roy@spelendwijsveenendaal.nl t.a.v. Roy de Kleuver.  Vanwege veiligheidsredenen verzoeken wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. In deze kopie is het noodzakkelijk om de machine readable zone (dit is de strook met nummers onderaan uw paspoort) , uw paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart en onleesbaar te maken.

Spelendwijs Veenendaal zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek regeageren. Daarnaast wijzen wij er u graag op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dien bij de nationale toezichthoude, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u uw opgeslagen data welke is verkregen via onze website opvragen of verwijderen? Gebruik dan onderstaand formulier:

Selecteer je aanvraag: