VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022

Hieronder vindt u de VNG adviestabel m.b.t. de ouderbijdrage voor peuteropvang in 2022. Op basis van dit advies heeft Spelendwijs Veenendaal haar inkomensafhankelijke tarief vastgesteld voor gesubsidieerde kinderopvang. Wellicht bent u onbekend met het inkomensbegrip. Via onderstaande link kunt u een handig hulpmiddel gebruiken om uw toetsingsinkomen vast te stellen.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

VNG Adviestabel ouderbijdrage 2022

Wat is de ouderbijdrage algemeen?

De ouderlijke bijdrage is het bedrag dat u als ouder(s) zelf dient bij te dragen. Er is een standaarduurtarief een maximumuurtarief die bij deze toeslagregeling voor peuteropvang hoort. Dit bedrag is volgens het VNG Adviestabel ouderbijdrage 2022 vastegesteld op € 8,50.